Law / Learn / Life

Te reo Māori i te ao ture / The Māori language in the law

Kaupare Law and Consultancy are passionate about implementing more Reo Māori initiatives within the law sector, and they have put together a handy guide of useful Māori law phrases and terms that can be used around the office and in the courtroom.

If you want a free copy of their poster to decorate your wall, or would like to find out more, contact Alana Thomas at Alana.Thomas@kaupare.co.nz

 

Phrases for around the office

Atamārie!
Good morning!

Tēnā koe/Kia ora
Hello (formal and informal)

E pēhea ana koe?
How are you?

E pai ana ahau.
I’m well.

E pukumahi ana ahau.
I’m very busy.

E haere ana koe ki hea?
Where are you going?

E haere ana ahau ki te Kooti.
I’m going to Court.

Āwhea tō tātou hui?
What time is our meeting?

Ā te 10 karaka, ki to tari o te Karauna.
At 10 o’clock at the Crown’s office.

 

Phrases for use in the courtroom

Tēnā koe e te Kaiwhakawā, Ko (name) tōku ingoa. Nō te tari o (firm name) ahau. Ko au te roia mō (client’s name).
Greetings Your Honour, Counsel’s name is…. from the firm of…. and I appear on behalf of….

Āe, E hiahia ana ahau ki te tuku pātai ki tēnei kaiwhakaatu.
Yes, I want to cross-examine this witness.

Kua pau katoa āku pātai i tēnei wā.
I have no further questions.

Kei a koe te mana e te Kaiwhakawā.
As Your Honour pleases.