Tēnā koutou katoa

It is Te Wiki o te Reo Māori this week!

The theme for 2017’s Te Wiki o te Reo Māori is ‘Kia ora te reo Māori’, which was chosen to celebrate Aotearoa’s indigenous greeting, and also as the words ‘Kia Ora’ are an exact description of the intent of the new partnerships for  the te reo Māori revitalisation between the Crown and Māori under the new Māori Language Act 2016. (Te Taura Whiri o te Reo Māori, 2017).

Want to order your coffee in Māori? Say where you’re from? Or build your own pop-up Te Whare o te Reo Mauriora? Click here for some awesome how-to’s!!

To help you with your Māori legal terms and definitions for everyday use, such as:

 • harakore (innocent)
  E tū harakore ana te tangata tae noa ki te wā ka
  whakataua rawatia tōna hara.
 • hohou i te rongo [hohoutia i te rongo] (make peace)
  This term refers to the making (literally the ‘lashing
  together’) of peace after a war or significant
  conflict.
  Nā, heoi, e mea ana ahau ka mutu tēnei kōrero i runga
  i tēnei ture, me hohou te rongo o tērā whawhai kia
  rite ai ēnā kōrero.
  > This term also refers to the settling of a dispute.
  var. hohou te rongo, hohou rongo.
 • iwi whānui (the public, wider community)
  E whaimana ana te tangata ki te tū wātea ki te aroaro
  o te kōti kia whakawākia ia ki mua i te iwi whānui.

LexisNexis NZ has the first and only dictionary of Maori legal terms in New Zealand, He Papakupu Reo Ture, and till the end of September it is 40% off! Ka mau te wehi!!

Mā te wā!!

 

%d bloggers like this: